Urban Age Istanbul conference

Urban Age Istanbul | 4-6 November 2009

Conference programme

Perşembe, 5 Kasım 2009

09:00 09:45 Açılış

Oturum başkanı:
Wolfgang Nowak, Yürütme Kurulu Başkanı, Alfred Herrhausen Society

Konuşmacılar

Josef Ackermann, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Alfred Herrhausen Society, Mütevelli Heyet Başkanı
Howard Davies, Rektör, London School of Economics and Political Science, Londra
Kadir Topbaş, Başkan, Istanbul Büyükşehir Belediyesi
Ali Babacan, T.C. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı

09:45 10:15 Urban Age’I Takdim Ederken

Sunumlar

Kürese Kentlerde Toplumsalı Fiziksele Bağlarken

Ricky Burdett, Direktör, London School of Economics and Political Science, Londra

Kentsel Yaşam Davranışlarını Karşılaştırmak

Ben Page, Yönetim Kurulu Başkanı, IPSOS MORI UK and Ireland, Londra

10:15 11:45 Küresel Ekonomide Sehirleri Yeniden Düsünmek

Oturum başkanı:
Howard Davies, Director, London School of Economics and Political Science and Şevket Pamuk, Chair in Contemporary Turkish Studies, London School of Economics and Political Science
Howard Davies, Rektör, London School of Economics and Political Science, Londra ve Şevket Pamuk, Direktör, Çağdaş Türk Çalışmaları,London School of Economics and Political Science

Sunumlar

Küresel Ekonomide Şehirleri Finanse Etmek

Josef Ackermann, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Alfred Herrhausen Society, Mütevelli Heyeti Başkanı

Büyüme, Kentleşme ve Gelişim

Kemal Derviş, Başkan Yardımcısı ve Direktör, Küresel Ekonomi ve Gelişim Programı, Brookings Institution, Washington, D.C. ve Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul

Ekonomik Durgunluk Sonrası Amerikan Metropolleri

Bruce Katz, Başkan Yardımcısı ve Direktör, Metropoliten Politikalar Programı, Brookings Institution, Washington, D.C.

Tartışma

Jose Serra, Vali, São Paulo Eyaleti; Anthony Williams, Kamu Yönetimi Programı, William H. Bloomberg Öğretim Üyesi, Harvard Kennedy School ve Washington, D.C. Belediye eski Başkanı, 1999 – 2007; Nasser Munjee,Başkan, Development Credit Bank, Hindistan; Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediyesi, Istanbul; Muhsin Mengütürk, Yönetim Kurulu Üyesi, Doğus Holding, Türkiye; Selahattin Yıldırım, Genel Sekreter, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, İstanbul

11:45 12:00 Kahve Arasi

12:00 13:30 Sehirler ve Toplumsal Sermaye

Eş başkanlar:
Tony Travers, Director, Greater London Group, London School of Economics and Political Science and Korel Göymen,Professor, Faculty of Arts and Social Sciences and Member of Executive Committee, Istanbul Policy Centre, Sabancı University, Istanbul
Tony Travers, Direktör, Greater London Group, London School of Economics and Political Science ve Korel Göymen, Profesör, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yürütme Kurulu Üyesi, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul

Sunumlar

Kentsel Değişimin Küresel Akımları

Saskia Sassen, Sosyoloji ve Küresel Düşünce Komitesi Lynd Profesör’ü, Columbia Üniversitesi, New York

Türkiye’nin Değişen Kentsel Bağlamı

Joan Clos, İspanya Büyükelçisi ve Barselona Belediye eski Başkanı, 1997 – 2006

İstanbul: Yerel ve Küresel Arasında

Çağlar Keyder, Profesör, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Tartışma

Dieter Läpple, Kentsel Ekonomi Profesörü, HafenCity Üniversitesi, Hamburg; Henk Ovink, Direktör, Ulusal Mekansal Planlama Departmanı, Bayındırlık, Mekansal Planlama ve Çevre Bakanlığı, Hollanda; Gerald Frug, Hukuk Profesörü, Harvard Üniversitesi; İlhan Tekeli, Şehir ve Bölge Planlama Profesörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara; Nefise Bazoğlu, Birleşmiş Milletler HABİTAT, İzleme-Denetleme eski Başkanı, İstanbul

13:30 14:30 Öğle Yemeği

14:30 Kentsel Deneyim Anlatilari

Eş başkanlar:
Deyan Sudjic, Direktör, Londra Tasarım Müzesi ve Hasan Bülent Kahraman, Öğretim Üyesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sabancı Üniversitesi ve Köşe Yazarı, Sabah Gazetesi, İstanbul

Sunumlar

İstanbul: Eklem Kent

Richard Sennett, Sosyoloji Profesörü, London School of Economics and Political Science ve Massachusetts Institute of Technology

Küresel Kentlerde Toplumsal Anlatıları

Suketu Mehta, Yazar, Maximum City ve Öğretim Üyesi, Gazetecilik Departmanı, New York Üniversitesi, New York

İstanbul’un Sesi: Şehir Kime Aittir?

Gündüz Vassaf, Yazar ve Psikolog, İstanbul

Tartışma

15:45 16:00 Kahve Molasi

16:00 18:00 Tarih ve Kentsel Degisim ile Yüzleşme

Oturum başkanı:
Ricky Burdett, Direktör, Urban Age, London School of Economics and Political Science ve Asu Aksoy, Uluslararası Projeler, Santral İstanbul ve Bilgi Üniversitesi, İstanbul

Sunumlar

Akdeniz Şehirlerinde Kentsel Kültür

Hashim Sarkis, Peyzaj Mimarisi ve Kentleşme Ağa Han Profesörü, Tasarım Yüksekokulu, Harvard Üniversitesi

Barselona: Merkezi Yeniden Güçlendirmek

Eva Serra, Mimar ve Uzman Plancı, Barselona

İstanbul’un Mekansal DNA’sı

İhsan Bilgin, Direktör, Mimari Tasarım Programı ve Dekan, Fen – Edebiyat Fakültesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul ve Murat Güvenç, Şehir ve Bölge Planlama Profesörü, Mimari Tasarım Programı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul

Tartışma

Sophie Body-Gendrot, Direktör, Kentsel Çalışmalar Merkezi, Paris-Sorbonne Üniversitesi; Ayşe Öncü, Sosyoloji Profesörü, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul; Murat Belge, Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü, Bilgi Üniversitesi, İstanbul; Orhan Esen, Tarihçi ve Kent Rehberi, İstanbul; Pelin Tan, Sosyolog ve Sanat Tarihçisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi

18:00 Gün Oturumlarınin Sonu

Cuma, 6 Kasım 2009

09:00 11:00 Iklim Degisikligi ve Kentler

Eş başkanlar:
Philipp Rode, Yürütme Başkanı, Urban Age, London School of Economics and Political Science ve Sibel Sezer Eralp, Karadeniz ve Türkiye Bölgeleri Direktörü, Bölgesel Çevre Merkezi

Sunumlar

Araba ve Yayaları Dengelemek: New York Örneği

Janette Sadik-Khan, Komisyon Başkanı, New York Şehri Ulaştırma Departmanı

Delhi’nin Yeni, Yeşil Ulaştırma Altyapısı

Geetam Tiwari, Başkan ve Öğretim Üyesi, Hindistan Teknoloji Enstitüsü, Yeni Delhi

Kentsel Ulaştırma ve Zaman

Fabio Casiroli, Kurucu Üye ve Başkan, Systematica, Milano

İstanbul için Mobilite Modelleri: Sonraki Adım Ne?

Haluk Gerçek, Profesör, Ulaştırma Bölümü, İnşaat Mühendisliği Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Tartışma

Sanjeev Sanyal, Başkan, Sürdürülebilir Gezegen Enstitüsü, Yeni Delhi; Dimitri Zenghelis, Uzman Öğretim Görevlisi, Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü, London School of Economics and Political Science, Londra; Hilmar von Lojewski, Program Yürütücüsü, GTZ - German Technical Cooperation, Şam; Semih Eryıldız, Mimarlık ve Kentleşme Profesörü, İstanbul Aydın Üniversitesi

11:00 11:20 Kahve Arasi

Sürdürülebilir Kentler Tasarlamak

Eş başkanlar:
Andrew Altman, Yürütme Kurulu Başkanı, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları, Legacy Delivery Company ve Philadelphia Belediye Başkanı eski Yardımcısı, 2008 – 2009 ve Ömer Kanıpak, Kurucu, Arkitera Mimarlık Merkezi, İstanbul

Sunumlar

Sürdürülebilir Kentler için Mimari: Londra, Paris + Yoğun Şehir

Richard Rogers, Başkan, Rogers Stirk Harbour + Partners, Londra

Ucuzluk & Demokrasi

Alejandro Zaera Polo, Kurucu Ortak, Foreign Office Architects, Londra

Sürdürülebilir Kentler için Politika

Enrique Peñalosa, Bogota Belediye eski Başkanı, 1998-2001

Tartışma

13:00 14:00 Öğle Yemeği

14:00 15:30 Kentsel Vizyonlar Yaratmak

Eş başkanlar:
Ricky Burdett, Direktör, Urban Age, London School of Economics and Political Science, ve Korhan Gümüş, Direktör, Kentsel ve Mimari Projeler, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

Sunumlar

Philadelphia, Washington, D.C. ve Londra: Kentsel Vizyon Vaka Analizleri

Andrew Altman, Yürütme Kurulu Başkanı, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları, Legacy Delivery Company ve Philadelphia Belediye Başkanı eski Yardımcısı, 2008-2009

Londra için Vizyon Yaratmak

Peter Bishop, Direktör, Design for London ve Grup Direktörü, İmar ve Çevre, Londra Kalkınma Ajansı

İstanbul’a Çevre Düzeni Planı

İbrahim Baz, Yürütücü, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi

Tartışma

Anthony Williams, Kamu Yönetimi Programı, William H. Bloomberg Öğretim Üyesi, Harvard Kennedy School ve Washington, D.C. Belediye eski Başkanı, 1999 – 2007; Tony Travers, Direktör, Greater London Group, London School of Economics and Political Science; Albert Speer, Yürütücü Ortak, Albert Speer and Partners Mimarlık, Frankfurt am Main; Recep Bozlağan, Genel Sekreter, Marmara Boğazlar ve Belediyeler Birliği, İstanbul, Erdoğan Yıldız, Temsilci, İstanbul Mahalle Platformları Derneği

15:30 15:45 Kahve Arasi

15:45 17:30 Kentsel Uyarlamalar

Eş başkanlar:
Enrique Norten, Kurucu, TEN Arquitectos, New York and Hüseyin Kaptan, Eski Yürütücü, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi, ve Kurucu, Atelye 70 Planlama ve Tasarım Grubu, İstanbul

Sunumlar

HafenCity Hamburg: Post-endüstriyel Şehri Modellemek

Kees Christianse, Ortak, Kees Christianse Architects and Planners, Rotterdam ve Mimarlık Profesörü, ETH Zurich, İsviçre

Mexico City’de Uyarlamalar

Jose Castillo, Başkan, Arquitectura 911 SC ve Profesör, Universidad Iberoamericana, Meksika

İstanbul’da Yeni Kentsel Uyarlama Fikirleri

Ömer Kanıpak, Kurucu, Arkitera Mimarlık Merkezi, İstanbul

Tartışma

Richard Sennett, Sosyoloji Profesörü, London School of Economics and Political Science ve Massachusetts Institute of Technology; Hashim Sarkis, Peyzaj Mimarisi ve Kentleşme Ağa Han Profesörü, Tasarım Yüksekokulu, Harvard Üniversitesi; Richard Brown, Program Direktörü, 2012 Londra Olimpik Mirası; Klaus Bode, Kurucu Ortak, BDSP Ortaklık, Londra; Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, Ortak, Tabanlıoğlu Mimarlık, İstanbul; Faruk Göksu, Kurucu Ortak, Kentsel Strateji, İstanbul

17:30 18:00 Kapanis Demeçleri

Şevket Pamuk, Direktör, Çağdaş Türk Çalışmaları, London School of Economics and Political Science
Wolfgang Nowak, Yürütme Kurulu Başkanı, Alfred Herrhausen Society

18:00 Konferansın Sonu

Timezone
All times are Eastern European Time Zone, which is BST (London) +2 hours