Istanbul: City of Intersections

Feature essays from local and international experts paired with extensive research on the social, economic and physical contours of Istanbul document and analyse the region’s major urban trends. Framing essays detail global mobilities, the green economy and hinge cities, while a detailed focus on Istanbul brings its urban growth into perspective with global trends to reframe how one of Europe’s largest and most dynamic cities is understood.

Understanding cities

The City Too Big to Fail | Bİr Şehİr kİ, Başarısız OLMAK İçİn Fazla Büyük

Fabio Casiroli, Deyan Sudjic

The Immutable Intersection of Vast Mobilities | Uçsuz bucaksiz bir hareketliliğin değişmez kavşaği

Saskia Sassen

Green Economy for an Urban Age | Kentsel Bİr Çağ İçİn Yeşİl Ekonomİ

Pavan Sukhdev

City Making as Climate Policy | İklİm Polİtİkası Olarak Şehİr Planlaması

Philipp Rode

Istanbul within a Europe of Cities | İstanbul ve Şehİrler Avrupa’sı

Richard Sennett

It's Istanbul (Not Globalisation) | MESELE İSTANBUL (KÜRESELLEŞME DEĞİL)

Hashim Sarkis

Cities in Modern Turkey | TÜRKİYE’DE KENT TARİHÇİLİĞİ

Ilhan Tekeli

Understanding Istanbul

Deciphering Istanbul | İSTANBUL’U DEŞİFRE ETMEK

Ömer Kanıpak

Istanbul in a Global Context | KÜRESEL BAĞLAMDA İSTANBUL

Çağlar Keyder

Local Governance in Istanbul | İSTANBUL’DA YEREL YÖNETİM

Sema Erder

Is There a Road Ahead? | İlerİde Bİr Yol Var mı?

Haluk Gerçek

Istanbul's Choice: Openness | İstanbul’un Seçİmİ

Asu Aksoy

Istanbul's Gecekondus | İSTANBUL’UN GECEKONDULARI

Orhan Esen

Tarlabaşı | Tarlabaşı

Tolga İslam

Urban Spaces In and Around Istanbul | İstanbul ve Çevresindeki Kentsel Mekanlar

Murat Güvenç, Eda Ünlü-Yücesoy

Istanbul's Spatial Dynamics | İSTANBUL’UN MEKANSAL DİNAMİKLERİ

Kees Christiaanse, Mark Michaeli, Tim Rieniets

Arkitera Spatial Study: Proactive Actions | ARKİTERA MEKANSAL ÇALIŞMASI: İLERİYE DÖNÜK EYLEMLER

Ömer Kanıpak

Kartal

Ömer Çavuşoğlu